Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Stosunek objętościowy tlenu do tlenku węgla(IV) możemy zapisać jako:

 

Ponieważ w mieszaninie dwóch gazów stosunek objętościowy jest równy molowemu, to możemy zapisać stosunek molowy O2 do CO2:

Komentarze