Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do roztworu chlorku sodu o nieznanym stężeniu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że po dodaniu 22g stałago NaOH stężenie wynosiło 20%, a masa roztworu była równa 400g.

Obliczmy % ile wody zawierał roztwór: `100%-20%=80%`

Obliczmy masę tej wody:

`100%----400g`

`80%----m_(rozp)`

`m_(rozp)=(80%*400g)/(100%)=320g`

Zatem masa substancji rozpuszczonej wynosiła: `400g-320g=80g`

Z treści zadania wiemy, że dodano 22g stałego NaOH, czyli początkowa masa substancji (roztwór I) wynosiła:

`m_s=80g-22g=58g`

Masa roztworu I przed dodanie 22g NaOH wynosiła:

`400g-22g=378g`

Obliczmy stężenie roztworu I:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%=(58g)/(378g)*100%=15,34%`

Odpowiedź:

Stężenie procentowe wynosi 15,34%