Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Rozpuszczalność gazowego amoniaku w 1dm3 wody 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W treści zadania podano, że w `1dm^3=1000g` wody rozpuszcza się `702dm^3` amoniaku.

Zakładając, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` obliczmy masę rozpuszczalnika ze wzoru:

`d=m/V\ \ \ =>\ \ \ m=d*V`

`m_(rozp)=1g/(cm^3)*1000cm^3=1000g`

Podane warunki, czyli 273K i 1013hPa są warunkami normalnymi, w których 1 mol gazu zajmuje objętośc `22,4dm^3`

Wiedząc, że masa molowa amoniaku wynosi `M_(NH_3)=17g/(mol)` możemy obliczyć masę `702dm^3` , które rozpuściły się w wodzie:

`22,4dm^3----17g`

`702dm^3----m_s`

`m_s=(702dm^3*17g)/(22,4dm^3)=532,77g`

Obliczmy teraz masę roztworu ze wzoru:

`m_r=m_s+m_(rozp)`

`m_r=532,77g+1000g=1532,77g`

Stężenie procentowe obliczamy ze wzoru: 

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(532,77g)/(1532,77g)*100%=34,8%`

 

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe roztworu wynosi 34,8%