To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

W warunkach normalnych matanal (aldehyd mrówkowy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W treści zadania podano, że w `1dm^3=1000g` wody rozpuszcza się `500dm^3` metanalu.

Zakładając, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` obliczmy masę rozpuszczalnika ze wzoru:

`d=m/V\ \ \ =>\ \ \ m=d*V`

`m_(rozp)=1g/(cm^3)*1000cm^3=1000g`

Znając objętość 1 mol gazu, która wynosi `22,4dm^3` i wiedząc, że masa molowa metanalu wynosi `M_(HCHO)=30g/(mol)` możemy obliczyć masę `500dm^3`  , ktróe rozpuściły się w wodzie:

`22,4dm^3----30g`

`500dm^3----m_s`

`m_s=(500dm^3*30g)/(22,4dm^3)=669,6g`

Obliczmy teraz masę roztworu ze wzoru:

`m_r=m_s+m_(rozp)`

`m_r=669,6g+1000g=1669,6g`

Stężenie procentowe obliczamy ze wzoru: 

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(669,6g)/(1669,6g)*100%=40,1%`

 

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe roztworu wynosi 40,1%

DYSKUSJA
user profile image
Alex

4 lutego 2018
dzieki :):)
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.

 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.


Największy wspólny dzielnik 
dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWD dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn wspólnych czynników (zaznaczonych czynników).  

Przykład:

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie