Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W warunkach normalnych matanal (aldehyd mrówkowy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W treści zadania podano, że w `1dm^3=1000g` wody rozpuszcza się `500dm^3` metanalu.

Zakładając, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` obliczmy masę rozpuszczalnika ze wzoru:

`d=m/V\ \ \ =>\ \ \ m=d*V`

`m_(rozp)=1g/(cm^3)*1000cm^3=1000g`

Znając objętość 1 mol gazu, która wynosi `22,4dm^3` i wiedząc, że masa molowa metanalu wynosi `M_(HCHO)=30g/(mol)` możemy obliczyć masę `500dm^3`  , ktróe rozpuściły się w wodzie:

`22,4dm^3----30g`

`500dm^3----m_s`

`m_s=(500dm^3*30g)/(22,4dm^3)=669,6g`

Obliczmy teraz masę roztworu ze wzoru:

`m_r=m_s+m_(rozp)`

`m_r=669,6g+1000g=1669,6g`

Stężenie procentowe obliczamy ze wzoru: 

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(669,6g)/(1669,6g)*100%=40,1%`

 

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe roztworu wynosi 40,1%