W warunkach normalnych matanal (aldehyd mrówkowy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W treści zadania podano, że w `1dm^3=1000g` wody rozpuszcza się `500dm^3` metanalu.

Zakładając, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` obliczmy masę rozpuszczalnika ze wzoru:

`d=m/V\ \ \ =>\ \ \ m=d*V`

`m_(rozp)=1g/(cm^3)*1000cm^3=1000g`

Znając objętość 1 mol gazu, która wynosi `22,4dm^3` i wiedząc, że masa molowa metanalu wynosi `M_(HCHO)=30g/(mol)` możemy obliczyć masę `500dm^3`  , ktróe rozpuściły się w wodzie:

`22,4dm^3----30g`

`500dm^3----m_s`

`m_s=(500dm^3*30g)/(22,4dm^3)=669,6g`

Obliczmy teraz masę roztworu ze wzoru:

`m_r=m_s+m_(rozp)`

`m_r=669,6g+1000g=1669,6g`

Stężenie procentowe obliczamy ze wzoru: 

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(669,6g)/(1669,6g)*100%=40,1%`

 

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe roztworu wynosi 40,1%

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie