Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Reakcja miedzi z rozcieńczonym roztworem kwasu 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji: 

`stackrel(16g)(3Cu)+8HNO_3->stackrel(x)(3Cu(NO_3)_2)+2NOuarr+4H_2O`   

`M_(Cu)=64g/(mol)`

`M_(Cu(NO_3)_2)=188g/(mol)`

Z równania reakcji wynika, że z 3 moli miedzi powstają 3 mole azotanu(V) miedzi. Obliczmy ile powstanie soli, jeśli reakcji ulegnie 16g miedzi:

`3*64g\ Cu----3*188g\ Cu(NO_3)_2`

`\ \ \ \ \ 16g\ Cu----x`  

`x=(16g*3*188g)/(3*64g)=47g`

 

Odpowiedź:

W reakcji powstało 47g soli miedzi.