Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz ile metrów sześciennych powietrza należy 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz ile metrów sześciennych powietrza należy

397
 Zadanie
398
 Zadanie

399
 Zadanie

400
 Zadanie
401
 Zadanie
402
 Zadanie

Spaleniu ulegną gazy: `CH_4,\ H_2\ i\ CO`  

Pozostałe gazy w mieszaninie nie ulagają reakcji spalania.

Obliczmy ilość potrzebnego tlenu do spalenia poszczególnych gazów:

`ul(CH_4):`  

Zawartość procentowa tego gazu wynosi: 35%

Objętość tego gazu wynosi: `0,35m^3=350dm^3`

Równanie reakcji spalania tego gazu:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O`   

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 1 mola metanu potrzeba 2 moli tlenu. 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje `22,4dm^3`

`22,4dm^3\ CH_4----2*22,4dm^3\ O_2`

`350dm^3\ CH_4----V_1`

`V_1=(350dm^3*2*22,4dm^3)/(22,4dm^3)=700dm^3`

 

`ul(H_2):`

Zawartość procentowa tego gazu wynosi:50%

Objętość tego gazu wynosi `0,5m^3=500dm^3`

Równanie spalania tego gazu:

`2H_2+O_2->2H_2O`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 2 moli wodoru potrzeba 1 mola tlenu

`2*22,4dm^3\ H_2----22,4dm^3\ O_2`

`\ \ \ \ \ 500dm^3\ H_2----V_2`  

`V_2=(500dm^3*22,4dm^3)/(2*22,4dm^3)=250dm^3`

 

`ul(CO):`

Zawartość procentowa tego gazu wynosi: 8%

Objętość tego gazu wynosi: `0,08m^3=80dm^3`

Równanie spalania tego gazu: 

`2CO+O_2->2CO_2`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 2 moli tlenku węgla(II) potrzeba 1 mola tlenu

`2*22,4dm^3\ CO----22,4dm^3\ O_2`

`\ \ \ \ \ \ \ 80dm^3\ CO----V_3`  

`V_3=(80dm^3*22,4dm^3)/(2*22,4dm^3)=40dm^3`  

 

Łączna objętość tlenu wynosi: `V_1+V_2+V_3=700dm^3+250dm^3+20dm^3=990dm^3`

Zakładając, że zawartość tlenu w powietrzu wynosi 20% objętościowych obliczmy w jakiej objętości powietrza znajduje się `990dm^3`

`990dm^3----20%`

`\ \ \ \ \ \ \ x----100%` 

`x=(990dm^3*100%)/(20%)=4950dm^3=4,95m^3`

 

 

Odpowiedź:

Do spalenia `1m^3` gazu potrzeba `4,95m^3` tlenu