Oblicz ile metrów sześciennych powietrza należy 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz ile metrów sześciennych powietrza należy

397
 Zadanie
398
 Zadanie

399
 Zadanie

400
 Zadanie
401
 Zadanie
402
 Zadanie

Spaleniu ulegną gazy: `CH_4,\ H_2\ i\ CO`  

Pozostałe gazy w mieszaninie nie ulagają reakcji spalania.

Obliczmy ilość potrzebnego tlenu do spalenia poszczególnych gazów:

`ul(CH_4):`

Zawartość procentowa tego gazu wynosi: 35%

Objętość tego gazu wynosi: `0,35m^3=350dm^3`

Równanie reakcji spalania tego gazu:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 1 mola metanu potrzeba 2 moli tlenu. 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje `22,4dm^3`

`22,4dm^3\ CH_4----2*22,4dm^3\ O_2`

`350dm^3\ CH_4----V_1`

`V_1=(350dm^3*2*22,4dm^3)/(22,4dm^3)=700dm^3`

 

`ul(H_2):`

Zawartość procentowa tego gazu wynosi:50%

Objętość tego gazu wynosi `0,5m^3=500dm^3`

Równanie spalania tego gazu:

`2H_2+O_2->2H_2O`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 2 moli wodoru potrzeba 1 mola tlenu

`2*22,4dm^3\ H_2----22,4dm^3\ O_2`

`\ \ \ \ \ 500dm^3\ H_2----V_2`

`V_2=(500dm^3*22,4dm^3)/(2*22,4dm^3)=250dm^3`

 

`ul(CO):`

Zawartość procentowa tego gazu wynosi: 8%

Objętość tego gazu wynosi: `0,08m^3=80dm^3`

Równanie spalania tego gazu: 

`2CO+O_2->2CO_2`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 2 moli tlenku węgla(II) potrzeba 1 mola tlenu

`2*22,4dm^3\ CO----22,4dm^3\ O_2`

`\ \ \ \ \ \ \ 80dm^3\ CO----V_3`

`V_3=(80dm^3*22,4dm^3)/(2*22,4dm^3)=40dm^3`

 

Łączna objętość tlenu wynosi: `V_1+V_2+V_3=700dm^3+250dm^3+20dm^3=990dm^3`

Zakładając, że zawartość tlenu w powietrzu wynosi 20% objętościowych obliczmy w jakiej objętości powietrza znajduje się `990dm^3`

`990dm^3----20%`

`\ \ \ \ \ \ \ x----100%`

`x=(990dm^3*100%)/(20%)=4950dm^3=4,95m^3`

 

 

Odpowiedź:

Do spalenia `1m^3` gazu potrzeba `4,95m^3` tlenu

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-27
dzięki
user profile image
Gość

0

2017-10-21
dzięki!!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie