Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Masa molowa pewnego tlenku azotu wynosi 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

`M=108g/(mol)`

Obliczamy masę azotu zawartą w 1 molu tlenku:

`100%----108g`

`25,92%----x`

`x=(25,92*108g)/(100%)~~28g`

`M_N=14g/(mol)`

`28g:14g=2` - czyli w cząsteczce tlenku znajdują się 2 atomy azotu.

Obliczmy masę tlenu w 1 molu tlenku:

`108g-28g=80g`

`M_O=16g/(mol)`

`80g:16g=5` - czyli w cząsteczce tlenku znajduje się 5 atomów tlenu

 

Szukany wzór tlenku: `N_2O_5`