Oblicz zawartość procentową bezwodnej soli 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przypomnienie: Hydrat to uwodniona sól. Najpierw piszemy wzór soli, a następnie po kropce (to nie jest znak mnożenia) piszemy liczbę cząsteczek wody, która przypada na jedną cząsteczkę soli.

Aby obliczyć zawartość procentową wody w hydracie musimy obliczyć jego masę oraz znać liczbę cząsteczek wody przypadającą na jedną cząsteczkę soli.

 

a)` M_(CaSO_4*2H_2O)=M_(Ca)+M_S+6*M_O+4*M_H=40g/(mol)+32g/(mol)+6*16g/(mol)+4*1g/(mol)=172g/(mol)`

`M_(CaSO_4)=M_(Ca)+M_S+4*M_O=40g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=136g/(mol)`

`172g----100%`

`136g----x`

`x=(136g*100%)/(172g)~~79,1%`

 

Odp. W hydracie znajduje się około 79,1% bezwodnej soli.

 

b) `M_(Na_2CO_3*10H_2O)=2*M_(Na)+M_C+13*M_O+20*M_H=2*23g/(mol)+12g/(mol)+13*16g/(mol)+20*1g/(mol)=286g/(mol)`

`M_(Na_2CO_3)=2*M_(Na)+M_C+3*M_O=2*23g/(mol)+12g/(mol)+3*16g/(mol)=106g/(mol)`

`286g----100%`

`106g----x`

`x=(106*100%)/(286g)~~37,06%`

 

Odp. W hydracie znajduje się około 37,06% bezwodnej soli.

 

c) `M_(MnSO_4*7H_2O)=M_(Mn)+M_S+11*M_O+14*M_H=55g/(mol)+32g/(mol)+11*16g/(mol)+14*1g/(mol)=277g/(mol)`

`M_(MnSO_4)=M_(Mn)+M_S+4*M_O=55g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=151g/(mol)`

`277g----100%`

`151g----x`

`x=(151g*100%)/(277g)~~54,5%`

 

Odp. W hydracie znajduje się około 54,5% bezwodnej soli.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie