To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz zawartość procentową bezwodnej soli 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przypomnienie: Hydrat to uwodniona sól. Najpierw piszemy wzór soli, a następnie po kropce (to nie jest znak mnożenia) piszemy liczbę cząsteczek wody, która przypada na jedną cząsteczkę soli.

Aby obliczyć zawartość procentową wody w hydracie musimy obliczyć jego masę oraz znać liczbę cząsteczek wody przypadającą na jedną cząsteczkę soli.

 

a)` M_(CaSO_4*2H_2O)=M_(Ca)+M_S+6*M_O+4*M_H=40g/(mol)+32g/(mol)+6*16g/(mol)+4*1g/(mol)=172g/(mol)`

`M_(CaSO_4)=M_(Ca)+M_S+4*M_O=40g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=136g/(mol)`

`172g----100%`

`136g----x`

`x=(136g*100%)/(172g)~~79,1%`

 

Odp. W hydracie znajduje się około 79,1% bezwodnej soli.

 

b) `M_(Na_2CO_3*10H_2O)=2*M_(Na)+M_C+13*M_O+20*M_H=2*23g/(mol)+12g/(mol)+13*16g/(mol)+20*1g/(mol)=286g/(mol)`

`M_(Na_2CO_3)=2*M_(Na)+M_C+3*M_O=2*23g/(mol)+12g/(mol)+3*16g/(mol)=106g/(mol)`

`286g----100%`

`106g----x`

`x=(106*100%)/(286g)~~37,06%`

 

Odp. W hydracie znajduje się około 37,06% bezwodnej soli.

 

c) `M_(MnSO_4*7H_2O)=M_(Mn)+M_S+11*M_O+14*M_H=55g/(mol)+32g/(mol)+11*16g/(mol)+14*1g/(mol)=277g/(mol)`

`M_(MnSO_4)=M_(Mn)+M_S+4*M_O=55g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=151g/(mol)`

`277g----100%`

`151g----x`

`x=(151g*100%)/(277g)~~54,5%`

 

Odp. W hydracie znajduje się około 54,5% bezwodnej soli.

DYSKUSJA
user profile image
Łukasz

28 listopada 2017
Dziękuję!
user profile image
Maciej

20 listopada 2017
dzięki
user profile image
Norbert

14 listopada 2017
dzieki
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie