To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz zawartość procentową tlenu w podanych 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Aby obliczyć procentową zawartość tlenu w związku musimy najpierw obliczyć jego masę molową.

a) `M_(CO)=M_C+M_O=12g/(mol)+16g/(mol)=28g/(mol)`

Masa tlenu w 1 molu związku: 16g

`28g----100%`

`16----x`

`x=(16g*100%)/(28g)~~57,1%`

 

Odp. Zawartość tlenu w związku wynosi około 57,1%

 

b) `M_(CaCO_3)=M_(Ca)+M_C+3*M_O=40g/(mol)+12g/(mol)+3*16g/(mol)=100g/(mol)`

Masa tlenu w 1 molu związku: `3*16g=48g`

`100g----100%`

`48g----x`

`x=(18g*100%)/(100g)=48%`

 

Odp. Zawartość tlenu w związku wynosi 48%

 

c) `M_(Ca(OH)_2)=M_(Ca)+2*M_O+2*M_H=40g/(mol)+2*16g/(mol)+2*1g/(mol)=74g/(mol)`

Masa tlenu w 1 molu związku: `2*16g=32g`

`74g----100%`

`32g----x`

`x=(32g*100%)/(74g)~~43,2%`

 

Odp. Zawartość tlenu w związku wynosi około 43,2%

 

d) `M_(CH_3COOH)=2*M_C+4*M_H+2*M_O=2*12g/(mol)+4*1g/(mol)+2*16g/(mol)=60g/(mol)`

Masa tlenu w 1 molu związku: `2*16g=32g`

`60g----100%`

`32g----x`

`x=(32g*100%)/(60g)~~53,3%`

 

Odp. Zawartość tlenu w związku wynosi około 53,3%

 

e) `M_(CuSO_4*5H_2O)=M_(Cu)+M_S+9*M_O+10*M_H=64g/(mol)+32g/(mol)+9*16g/(mol)+10*1g/(mol)=250g/(mol)`

Masa tlenu w 1 moli związku: `9*16g=144g`

`250g----100%`

`144g----x`

`x=(144*100%)/(250g)=57,6%`

 

Odp. Zawartość tlenu w związku wynosi 57,6%,

DYSKUSJA
user profile image
Barbara

21-10-2017
Dzieki za pomoc :)
user profile image
Adrian

12-10-2017
dzięki :):)
user profile image
Daria

22-09-2017
Dzięki!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie