Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Związek organiczny zawiera... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Obliczamy stosunek pierwiastków w związku

 

`#(C)_(40%)\ \ :\ \ #(H)_(6,7%)\ \ :\ \ #(O)_(53,3%)`

`(0,4x)/(12u)\ \ :\ \ (0,067x)/(1u)\\ :\\ (0,533x)/(16u)`

`0,033x\ \ :\ \ 0,067x\ \ :\ \ 0,033x`

`\ \ \ 1x\ \ \ :\ \ \ \ \ 2x\ \ \ \ \ :\ \ 1x` 

 

` #(C_xH_yO_z)_(0,1mol)+O_2->#(xCO_2)_(13,44dm^3)+H_2O`

 

 

Obliczamy ile tlenku węgla(IV) można otrzymać z 1 mola tej substancji

 

`0,1mol\ \ -\ \ 13,44dm^3`

`1mol\ \ \ -\ \ x`

`x=134,4dm^3`

 

Obliczamy ile to jest moli gazu

 

`1mol\ \-\ \ 22,4dm^3`

`x\ \ \ -\ \ 134,4dm^3`

`x=6mol` 

 

 

Oznacza to, że można otrzymać 6moli tlenku węgla(IV), co moznacza, że będzie 6moli węgla -> x=6

 

`C\ \ :\ \ H\ \ :\ \ O`

`6\ \ :\ \ 12\ \ :\ \ 6`

 

Wzór związku: `C_6H_12O_6`