Oblicz zawartość procentową 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

a) Równanie reakcji:

`2H_2O->2H_2+O_2`

W wyniku reakcji powstają 2 mole wodoru i 1 mol tlenu, razem powstają 3 mole gazowych produktów.

Obliczamy zawartość procentową (procenty objętościowe) wodoru w mieszaninie poreakcyjnej, pamiętając, że 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4dm^3.

`%H_2=(V_(H_2))/(V_("calkowite"))*100%=(2*22,4dm^3)/(3*22,4dm^3)*100%~~66,7%`

 

b) Równanie reakcji:

`CH_4+H_2O_((g))->CO+3H_2`

W wyniku reakcji powstaje 1 mol tlenku węgla(II) i 3 mole wodoru, razem 4 mole gazowych produktów.

`%H_2=(V_(H_2))/(V_("calkowite"))*100%=(3*22,4dm^3)/(4*22,4dm^3)*100%~~75%`

 

c) Równanie reakcji:

`C+H_2O_((g))->CO+H_2`

W wyniku reakcji powstaje 1 mol tlenku wegla(II) i 1 mol wodoru, razem 2 mole gazowych produktów.

`%H_2=(V_(H_2))/(V_("calkowite"))*100%=(22,4dm^3)/(2*22,4dm^3)*100%~~50%`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie