To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Na próbkę mosiądzu o masie 5g podziałano 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Mosiądz to mieszanina miedzi i cynku. Zapiszmy równania reakcji składników tego stopu z kwasem chloroworodowym:

`Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2uarr `

`Cu+HCl->\ "nie zachodzi"`

Miedź nie reaguje z kwasem chlorowodorowym, więc cała objętość wydzielonego wodoru pochodzi z reakcji z cynkiem.

`M_(H_2)=2g/(mol)`

Wiemy, że wydzieliło się 0,689dm^3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych. Wiemy również, że 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm^3. Jeden mol wodoru waży 2g więc:

`22,4dm^3----2g`

`0,689dm^3----m`

`m=(0,689dm^3*2g)/(22,4dm^3)=0,0615g`

Obliczmy ile gramów cynku uległo reakcji:

Pod reakcją wpiszmy dane z zadania, a nad reakcją umieśćmy masy molowe substancji:

`#(Zn)_(x)^(65g)+2HCl->ZnCl_2+#(H_2uarr)_(0,0615g)^(2g)`

Układamy proporcję: 

`65g----2g`

`x----0,0615g`

`x=(65g*00615g)/(2g)=1,99875g~~2g`

Teraz obliczamy zawartość procentową cynku w próbce mosiądzu:

`%Zn=(2g)/(5g)*100%=40%`

 

Odp. Zawartość procentowa cynku w próbce mosiądzu wynosi 40%.

DYSKUSJA
user profile image
asia

15 marca 2018
dzięki!!!
user profile image
Henryk

10 stycznia 2018
Dzięki!
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie