Oblicz objętość gazu syntezowego (warunki 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Równanie rakcji pary wodnej z koksem:

`H_2O_((g))+C->CO+H_2`

Przypomnienie: Gaz syntezowy to tlenek węgla(II) zmieszany z wodorem. 

W treści zadania podano, że reakcji ulega 50kg koksu o zawartości 90% węgla, zatem masa czystego węgla wynosiła:

`m_C=50kg*90%=50kg=0,9=45kg`

Podano również, że wydajność reakcji wynosiła 80%, więc obliczmy ile gramów wegla uległo reakcji:

`45kg*80%=45kg*0,8=36kg=36000g`  

Z równania reakcji wynika, że z 1 mola węgla o masie molowej `12g/(mol)` powstaje 1 mol tlenku wegla(II) i 1 mol wodoru, czyli 2 mole gazowych produktów. 1 mol gazu w warukach normalnych zajmuje objętość `22,4dm^3` .

Zapisujemy proporcję:

`12g----2*22,4dm^3`

`36000g----x`

`x=(36000g*2*22,4dm^3)/(12g)=134400dm^3=134,4m^3`

 

Odp. W wyniku reakcji powstało `134,4m^3` gazu syntezowego.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-26
dzięki!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie