Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy równanie reakcji:

`2KOH+H_2SO_4->K_2SO_4+2H_2O`

Z treści zadania wiemy, że 

`c_(KOH)=0,04(mol)/(dm^3)`

`c_(H_2SO_4)=0,25(mol)/(dm^3)`

Z równania reakcji wynika, że wodorotlenek potasu reaguje z kwasem siarkowym(VI) w stosunku molowym 2:1, więc możemy powiedzieć, że potrzebujemy dwa razy więcej zasady niż kwasu. Jeżeli założymy, że użyliśmy 1 dm3 kwasu, to mamy w nim:

`n_(H_2SO_4)=Cm*V=0,25\ "mol"/"dm"^3*1\ "dm"^3=0,25\ "mol"` 

Skoro mamy 0,25 mol kwasu, to musimy użyć 0,5 mol zasady. Wiemy, że dysponujemy 0,04 molowym roztworem zasady. Obliczmy jaką objętość zasady o tym stężeniu musimy użyć, aby otrzymać 0,5 mol KOH

`V=n/(Cm)=(0,5\ "mol")/(0,04\ "mol"/"dm"^3)=12,5\ "dm"^3` 

Musimy więc użyć 12,5 dm3 zasady i 1 dm3 kwasu. A więc stosunek objętościowy zasady do kwasu wynosi:

`V_(KOH)\ :\ V_(H_2SO_4)\ =\ 12,5\ :\ 1\ =\ 25\ :\ 2`  

 

Odpowiedź: Roztwory wodorotlenku potasu i kwasu siarkowego(VI) nalezy zmieszać w stosunku objętościowym 25:2