Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do zobojętnienia roztworu zawierającego 0,2g pewnego 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy schematycznie równanie reakcji, w którym X oznacza resztę kwasową:

`H_2X+2KOH->2KX+2H_2O`

Dane:

`V_(KOH)=38,46cm^3=0,03846dm^3`

`c_(KOH)=0,1(mol)/(dm^3)`

`m_(H_2X)=0,2g`

Szukane:

`m_(H_2X)` - masa molowa kwasu organicznego

`n_(KOH)` - liczba moli wodorotlenku potasu

`n_(H_2X)` - liczba moli kwasu organicznego

Obliczenie:

Znając stężenie i objetość roztworu wodorotlenku potasu obliczmy ile moli znajduje się w tym roztworze:

`1dm^3----0,1mol`

`0,03846dm^3----n_(KOH)`

`n_(KOH)=(0,03846dm^3*0,1mol)/(1dm^3)=0,003846mol`

Z równania reakcji wynia, że kwas reaguje z wodorotlenkiem w stosunku masowym 1:2, więc liczba moli kwasu będzie 2 razy mniejsza niż liczba moli zasady i wynosić będzie:

`n_(H_2X)=0,003846mol:2=0,001923mol`

Skoro 0,001923 mola stanowi 0,2g, to obliczmy teraz masę jednego mola kwasu:

`0,2g----0,001923mol`

`\ \ \ \ x----1mol`  

 

`x=(0,2g*1mol)/(0,001923mol)~~104g`

 

Odp. Masa molowa kwasu organicznego wynosi `104g/(mol)`