Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Roztwór mocnej zasady o wzorze ogólnym M(OH)x 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy schematycznie równanie reakcji:

`M(OH)_x+xHCl->MCl_x+xH_2O`

Dane:

`V_(M(OH)_x)=12,5cm^3=0,0125dm^3`

`c_(M(OH)_x)=0,8(mol)/(dm^3)`

`V_(HCl)=80cm^3=0,08dm^3`

`c_(HCl)=0,25(mol)/(dm^3)`

Szukane:

`n_(M(OH)_x)` - liczba moli wodorotlenku o nieznanej wartościowości metalu

`n_(HCl)` - liczba moli kwasu solnego

`x` - wartościowość metalu

Obliczenia:

Obliczmy ilości moli poszczególnych substratów, znając ich objetości i stężenia poprzez odpowiednie proporcje:

`1dm^3----0,8mol`

`0,0125dm^3----n_(M(OH)_x)`

`n_(M(OH)_x)=(0,0125dm^3*0,8mol)/(1dm^3)=0,01mol`

 

`1dm^3----0,25mol`

`0,08dm^3----n_(HCl)`

`n_(HCl)=(0,08dm^3*0,25mol)/(1dm^3)=0,02mol`

 

`x=(n_(HCl))/(n_(M(OH)_x))=(0,02)/(0,01)=2`

 

Odp. Wartościowość metalu wynosi 2.