Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, ile miligramów kwasu siarkowego(VI) 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy równanie reakcji:

`NaOH+HCl->NaCl+H_2O`

Dane:

`V_(HCl)=25,5cm^3=0,0255dm^3`

`c_(HCl)=0,085(mol)/(dm^3)`

Obliczenia:

Obliczmy ile moli kwasu znajdowało się w `25,5cm^3` kwasu:

`1dm^3----0,085mol`

`0,0255dm^3----n_(HCl)`

`n_(HCl)=(0,0255dm^3*0,085mol)/(1dm^3)~~0,0022mol`

Z równania reakcji wynika, że kwas i zasada reagują ze sobą w stosunku molowym 1:1, więc 

`n_(HCl)=n_(NaOH)=0,0022mol`

Znając masę molową wodorotlenku sodu obliczamy masę substancji zawartą w roztworze:

`M_(NaOH)=M_(Na)+M_O+M_H=23g/(mol)+16g/(mol)+1g/(mol)`

`1mol----40g`

`0,0022mol----x`

`x=(0,0022mol*40g)/(1mol)=0,088g=88mg`

 

Odp. W roztworze znajduje sie 88mg wodorotlenku sodu.