Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Z 1,5dm3 roztworu pewnej soli o stężeniu 3 mol/dm3 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`V_1=1,5dm^3`

`C_(m1)=3(mol)/(dm^3)`

`m_(H_2O)=500cm^3=0,5dm^3` - objętość odparowanej wody

Szukane:

`C_(m2)` - stężenie molowe po odparowaniu wody

`V_2` - objętość roztworu po odparowaniu wody

`n` - liczba moli rozpuszczonej substancji

Wzór:

`C_m=n/V\ |*V\ \ =>\ \ \ n=C_m*V`

`V_2=V_1-V_(H_2O)`

Obliczenia:

`n=3(mol)/(dm^3)*1,5dm^3=4,5mol`

`V_2=1,5dm^3-0,5dm^3=1dm^3`

`C_(m2)=(4,5mol)/(1dm^3)=4,5(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Nowe stężenie molowe wynosi `4,5(mol)/(dm^3)`