To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz objętość 60-procentowego roztworu kwasu 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dane:

`C_(p1)=60%`

`d_1=1,5g/(cm^3)=1500g/(dm^3)`

`V_2=1dm^3`

`C_(m2)=2(mol)/(dm^3)`

Szukane:

`V_1` - objętość roztworu kwasu o stężeniu 60%

`C_(m1)` - stężenie molowe roztworu 1

`M_(H_2SO_4)` - masa molowa kwasu siarkowego(VI)

Wzór:

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

Obliczenia:

`M_(H_2SO_4)=98g/(mol)`

`C_(m1)=(60%*1500g/(dm^3))/(100%*98g/(mol))=9,2(mol)/(dm^3)`

Teraz skorzystajmy z metody krzyżowej. Mamy otrzymać roztwór o stężeniu `2(mol)/(dm^3)` , mając do dyspozycji rozywór o stężeniu `9,2(mol)/(dm^3)` i wodę (0)

Z powyższych obliczeń wynika, że należy zmieszać roztwór o stężeniu `9,2(mol)/(dm^3)` z wodą w stosunku objętościowym 2:7,2. Skoro mamy otrzymać `1dm^3` roztworu o stężeniu `2(mol)/(dm^3)` to objętość użytego kwasy możemy obliczyć z proporcji, zakładając, że `2dm^2+7,2dm^3=9,2dm^3` :

`9,2dm^3----1dm^3`

`2dm^3----V_1`

`V_1=(2dm^3*1dm^3)/(9,2dm^3)=0,2174dm^3=217,4cm^3`

Odpowiedź:

Aby otrzymać `1dm^3` roztworu o stężeniu `2(mol)/(dm^3)` do wody nalezy dodać `217,4cm^3` roztworu kwasu o stężeniu 60%

DYSKUSJA
user profile image
Gość

26-10-2017
dzieki
user profile image
Gość

06-10-2017
dzieki!!!
user profile image
Gość

22-09-2017
Dzięki za pomoc!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie