Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, ile gramów wody raz ile gramów 25-procentowego 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`C_(p1)=25%`

`V_2=250cm^3`

`C_(m2)=0,5(mol)/(dm^3)`

`d_2=1,2g/(cm^3)=1200g/(dm^3)`

Szukane:

`C_(p2)` - stężenie procentowe roztworu 2

`M_(Cr_2(SO_4)_3)` - masa molowa rozpuszczonej soli

`m_(r1)` - masa molowa roztworu 25-procentowego

`m_(r2)` - masa roztworu o stężeniu 0,5 (mol)/(dm^3)

`m_(H_2O)` - masa wody

Wzór:

`C_p=(C_m*M*100%)/d`

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V`  

`m_(H_2O)=m_(r2)-m_(r1)`

Obliczenia:

`M_(Cr_2(SO_4)_3)=2*M_(Cr)+3*M_S+12*M_O=2*52g/(mol)+3*32g/(mol)+12*16g/(mol)=392g/(mol)`

`C_(p2)=(0,5(mol)/(dm^3)*392g/(mol)*100%)/(1200g/(dm^3))~~16,3%`

`m_(r2)=1,2g/(cm^3)*250cm^3=300g` 

Skorzystajmy z metody krzyżowej:

Z powyższych obliczeń wynika, że aby otrzymać roztwór o stęzeniu 16,3% należy zmieszać roztwór 25-procentowy z woda w stosunku masowym 16,3:8,7. Ccemy obliczyć ile gramów roztworu 25-procentowego i ile gramów wody potrzeba do otrzymania 300g roztworu 16,3-procentowego. Dodajmy do siebie stosunki masowe i porównując do całkowitej masy ułózmy proporcje:

`16,3+8,7=25`

`25g----300g`

`16,3g----m_(r1)`

`m_(r1)=(16,3g*300g)/(25g)~~196g`

`m_(H_2O)=300g-196g=104g`

 

Odpowiedź:

Aby otrzymać `250cm^3` roztworu o stęzeniu `0,5(mol)/(dm^3)` należy zmieszać 196g roztworu 25-procentowego i 104g wody