To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz, ile gramów wody raz ile gramów 25-procentowego 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dane:

`C_(p1)=25%`

`V_2=250cm^3`

`C_(m2)=0,5(mol)/(dm^3)`

`d_2=1,2g/(cm^3)=1200g/(dm^3)`

Szukane:

`C_(p2)` - stężenie procentowe roztworu 2

`M_(Cr_2(SO_4)_3)` - masa molowa rozpuszczonej soli

`m_(r1)` - masa molowa roztworu 25-procentowego

`m_(r2)` - masa roztworu o stężeniu 0,5 (mol)/(dm^3)

`m_(H_2O)` - masa wody

Wzór:

`C_p=(C_m*M*100%)/d`

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V`  

`m_(H_2O)=m_(r2)-m_(r1)`

Obliczenia:

`M_(Cr_2(SO_4)_3)=2*M_(Cr)+3*M_S+12*M_O=2*52g/(mol)+3*32g/(mol)+12*16g/(mol)=392g/(mol)`

`C_(p2)=(0,5(mol)/(dm^3)*392g/(mol)*100%)/(1200g/(dm^3))~~16,3%`

`m_(r2)=1,2g/(cm^3)*250cm^3=300g` 

Skorzystajmy z metody krzyżowej:

Z powyższych obliczeń wynika, że aby otrzymać roztwór o stęzeniu 16,3% należy zmieszać roztwór 25-procentowy z woda w stosunku masowym 16,3:8,7. Ccemy obliczyć ile gramów roztworu 25-procentowego i ile gramów wody potrzeba do otrzymania 300g roztworu 16,3-procentowego. Dodajmy do siebie stosunki masowe i porównując do całkowitej masy ułózmy proporcje:

`16,3+8,7=25`

`25g----300g`

`16,3g----m_(r1)`

`m_(r1)=(16,3g*300g)/(25g)~~196g`

`m_(H_2O)=300g-196g=104g`

 

Odpowiedź:

Aby otrzymać `250cm^3` roztworu o stęzeniu `0,5(mol)/(dm^3)` należy zmieszać 196g roztworu 25-procentowego i 104g wody

DYSKUSJA
user profile image
Maks

4 grudnia 2017
dzięki
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie