Omów, w jaki sposób możesz przyczynić 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Omów, w jaki sposób możesz przyczynić

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Aby chronić środowisko mogę:

-segregować odpady: Segregacja odpadów polega na selekcjonowaniu śmieci w gospodarstwach domowych, a dokładniej na umieszczaniu odpadów w specjalnie oznakowanych pojemnikach, zgodnie z rodzajem materiału, z jakiego zostały wyprodukowane. Posegregowane odpady mogą zostać poddane recyklingowi, czyli procesowi, w którym uzyskuje się z nich surowce wtórne. Takie gosposarowanie odpadami zmniejsza ilość odpadów oraz ogranicza zużycie surowców naturalnych. 

 

-oszczędzać wodę, przez:

 • branie prysznica zamiast kąpieli
 • używanie deszczówki do podlewania kwiatów
 • zakręcanie kurków podczas wykonywania innych czynności np. podczas mycia zębów
 • włączanie zmywarki i pralki, tylko wtedy kiedy są pełne
 • korzystanie z myjni samochodowych, zamiast mycia samochodu samodzielnie w domu
 • mycie naczyń w misce lub w zmywarce, a nie pod bieżącą wodą
 • uszczelnianie kapiącego kranu, spłuczki w toalecie
 • unikanie zbędnego spłukiwania toalety (śmieci, owady itp. wyrzucaj do kosza, a nie do toalety)

 

-oszczędzać energię, przez:

 • wyłączanie sprzętów, z których nie będę korzystał w najbliższym czasie
 • nie wkładanie gorących potraw do lodówki (gorące potrawy "zmuszają" lodówkę, aby silniej chłodziła)
 • nie zasłanianie kaloryferów zimą (w sezonie grzewczym)
 • wyłączanie światła w pomieszczeniu, z którego wychodzę
 • dostosowywanie palnika, na którym gotuję/smażę do powierzchni dna naczynia 
 • przykrywanie naczynia pokrywkami podczas gotowania/smażenia
 • nie pozostawianie sprzętów w trybie czuwania (z włączoną diodą)
 • włączanie pralki i zmywarki, kiedy są zapełnione
 • uszczelnianie okien w mieszkaniu
 • korzystanie ze światła słonecznego (o ile jest taka możliwość)
 • dbanie o stan instalacji grzewczej
 • instalowanie przy grzejnikach termostatów i przykręcanie grzejniki jeśli jest zbyt ciepło
 • nie wyziębianie pomieszczeń

 

-wybierać papier pochodzący z makulatury

 

-wybierać opakowania wielokrotnego użytku

 

-nosić torbę na zakupy

 

- szanować rośliny, ponieważ to one pobierają z atmosfery dwutlenek węgla

 

-wstąpić do organizacji działających na rzecz ochrony przyrody

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa biologia 3 2013
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2955

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Zobacz także
Udostępnij zadanie