Matematyka

Oceń, które zdania są prawdziwe 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) Jest to fałsz. Każdy ostrosłup ma tyle samo ścian, ile wierzchołków. 

Jeśli podstawą ostrosłupa jest n-kąt, to ostrosłup ma n ścian bocznych+1 podstawę, czyli razem n+1 ścian. 

Ma wtedy także n wierzchołków podstawy+1 wierzchołek u góry, czyli razem n+1 wierzchołków. 

 

b) Jest to fałsz. Jeśli podstawą ostrosłupa jest n-kąt, to ten ostrosłup ma 2n krawędzi (n krawędzi podstawy+n krawędzi bocznych) oraz n+1 ścian (n ścian bocznych+1 podstawa)

 

c) Jest to prawda. Liczba ścian jest dwa razy większa od liczby krawędzi podstawy, zatem dzieli się przez 2, czyli jest liczbą parzystą. 

 

d) Ostrosłup o podstawie dziesięciokątnej ma 11 wierzchołków (10 wierzchołków podstawy+1 wierzchołek u góry) i 11 ścian (10 ścian bocznych +1 podstawa) oraz 20 krawędzi (10 krawędzi podstawy+10 krawędzi bocznych). Suma liczby wierzchołków i ścian wynosi 11+11=22.  Ta liczba jest o 2 większa od liczby krawędzi ostrosłupa, zatem to zdanie jest prawdziwe. 

DYSKUSJA
user avatar
Zuzanna

10 maja 2018
Dzieki za pomoc :)
user avatar
Grzegorz

9 maja 2018
dzieki :)
klasa:
Informacje
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom