Matematyka

Oblicz promienie kół o polach równych polom figur narysowanych w zadaniu 15. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz promienie kół o polach równych polom figur narysowanych w zadaniu 15.

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

17
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

1. Liczmy pole kwadratu

`P=8^2=64`

Mamy zatem `P=pir^2=64`

`r^2=64/pi`

`r=8/sqrtpi=(8sqrtpi)/pi`

2. Liczmy pole prostokąta

`P=12*10=120`

Mamy zatem `P=pir^2=120`

`r^2=120/pi`

`r=sqrt120/sqrtpi=sqrt(4*30)/sqrtpi=(2sqrt30)/sqrtpi=2sqrt(30/pi)`

3. Liczmy pole równoległoboku

`P=14*8=112`

Mamy zatem `P=pir^2=112`

`r^2=112/pi`

`r=sqrt112/sqrtpi=sqrt(16*7)/sqrtpi=(4sqrt7)/sqrtpi=4sqrt(7/pi)`

4. Liczmy pole trapezu

`P=1/2(8+12)*6=1/2*20*6=60`

Mamy zatem `P=pir^2=60`

`r^2=60/pi`

`r=sqrt60/sqrtpi=sqrt(4*15)/sqrtpi=(2sqrt15)/sqrtpi=2sqrt(15/pi)`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

06-11-2017
dzięki :)
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie