Matematyka

strona 23 zadanie 30 Oblicz a) √0,5 *√2*√2,5 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a)\ sqrt(0,5)*sqrt2*sqrt(2,5)*sqrt5*sqrt8=sqrt(0,5*2*2,5*5*8)=sqrt(1*2,5*5*8)=sqrt(2,5*40)=sqrt100=10` 

 

`b)\ sqrt(0,23)/sqrt23+(-1)^3*sqrt(0,2)*sqrt(0,5)*sqrt(0,1)=sqrt((0,23)/23)+(-1)*sqrt(0,2*0,5*0,1)=sqrt(0,01)-sqrt(0,01)=0,1-0,1=0` 

 

`c)\ root(3)((3sqrt3)^2)=root(3)(3^2*sqrt3^2)=root(3)(9*3)=root(3)27=3` 

 

`d)\ (2sqrt(1,75)-sqrt63)/sqrt7=(2sqrt(1,75))/sqrt7-sqrt63/sqrt7=2sqrt((1,75)/7)-sqrt(63/7)=2sqrt(0,25)-sqrt9=2*0,5-3=1-3=-2`    

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie