Matematyka

Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych, ile złotych trzeba zapłacić za: 4.59 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych, ile złotych trzeba zapłacić za:

14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

17
 Zadanie
18
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) Kilogram jabłek kosztuje a złotych, zatem dwa kilogramy 2a złotych.
2 kilogramy to 2 razy więcej niż 1 kilogram, czyli 2 kilogramy kosztują 2 razy więcej niż 1 kg. 
2 kilogramy kosztują więc 2∙a=2a


b) 0,5 kg to połowa kilograma. Kilogram szynki kosztuje b złotych, zatem połowa kilograma kosztuje b:2 złotych = 0,5b złotych.
0,5 kg to 2 razy mniej niż 1 kg, czyli 0,5 kg kosztuje 2 razy mniej niż 1 kg. 
0,5 kg kosztuje więc b:2=0,5b

c) 25 dag to 0,25 kg. Jeśli kilogram sera kosztuje c złotych, to 25 dag będzie kosztować 0,25c złotych.

d) 200 g to 0,2 kg. Jeśli kilogram cukierków kosztuje d złotych, to 200 g będzie kosztować 0,2d złotych.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie