Matematyka

Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Oblicz w pamięci: 40% kwoty 60 zł to... 4.94 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz w pamięci: 40% kwoty 60 zł to...

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

40% kwoty 60 zł to 24 zł

10% kwoty 60 zł to 6 zł, więc 40% to: 4 6 zł = 24

 

60% liczby 200 zł to 120 zł

10% liczby 200 zł to 20 zł, więc 6 ∙ 20 zł = 120 zł

 

80% kwoty 50zł to 40 zł

10% kwoty 50 zł to 5 zł, więc 8 ∙ 5 zł = 40 zł

 

5% liczby 400 to 20

1% liczby 400 to 4, więc 5 ∙ 4 = 20

 

2% liczby 600 to 12

1% liczby 600 to 6, więc 2 ∙ 6 = 12

 

3% liczby 500 to 15

1% liczby 500 to 5, więc 3 ∙ 5 = 15

DYSKUSJA
user profile image
Gość

14-03-2017
Bardzo dziękujemy za pomoc przy pracy domowej 😊
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie