Matematyka

Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań, WSiP)

strona 95 zadanie 62 Rozwiąż nierówność. 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

strona 95 zadanie 62 Rozwiąż nierówność.

59
 Zadanie
60
 Zadanie
61
 Zadanie

62
 Zadanie

63
 Zadanie
64
 Zadanie

`2:sqrt(0,16)+(1-x)/sqrt4>=(2x+3)/sqrt16`

`2:0,4+(1-x)/2>=(2x+3)/4`

`8*10/4+(2-2x)>=2x+3`

`20+2-2x>=2x+3`

`-4x>=3-22`

`-4x>=-19`

`x<=19/4=4 3/4`

 

`"a)"`

 

 

`"b)"`

`1,4:[5^0-1/sqrt9(3,4-2 2/5):sqrt(2 14/25)]-3/sqrt225`

`1,4:[1-1/3(3,4-2,4):sqrt(64/25)]-3/15`

`1,4:[1-1/3:8/5]-3/15`

`14/10:[1-5/24]-3/15`

`14/10:19/24-3/15`

`7/5*24/19-3/15=168/95-3/15<168/95<2<4 3/4`

`"Wartość wyrażenia spełnia tę nierówność."`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie