Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Basia, Aneta i Kasia mieszkają we wspólnym osiedlu oraz chodzą do tej samej szkoły. 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Basia, Aneta i Kasia mieszkają we wspólnym osiedlu oraz chodzą do tej samej szkoły.

59
 Zadanie

60
 Zadanie
61
 Zadanie
62
 Zadanie
63
 Zadanie
64
 Zadanie

`"s - droga Anety z domu do szkoły"`

`1,1"s - droga Basi z domu do szkoły"`

`0,9"s - droga Kasi z domu do szkoły"`

`"k - długość kroku Kasi"`

`1,2"k - długość kroku Basi"`

`0,8"k - długość kroku Anety"`

`"i - prędkość kroku Basi"`

`1,3"i - prędkość kroku Anety"`

`0,7"i - prędkość kroku Kasi"`

 

`"Iloczyn długości kroku (k) i prędkości kroku (i) można interpretować jako prędkość v"="k"*"i. Mamy zatem:"`  

`0,7"i"*"k"=0,7"v - prędkość Kasi"`

`1,2"k"*"i"=1,2"v - prędkość Basi"`

`0,8"k"*1,3"i"=1,04"v - prędkość Anety"`

 

`"Wzór na drogę s"="v"*"t przekształcamy na wzór na czas:"`

`"t"="s"/"v"`

 

`"Obliczmy czas, w jakim dziewczynki dojdą do szkoły:"`

`"t"_1="s"/(1,04"v")=1/(1,04)*"s"/"v"~~0,96*"s"/"v"\ "- czas dotarcia Anety do szkoły"`

`"t"_2=(1,1"s")/(1,2"v")=(1,1)/(1,2)*"s"/"v"~~0,917*"s"/"v"\ "- czas dotarcia Basi do szkoły"`

`"t"_3=(0,9"s")/(0,7"v")=(0,9)/(0,7)*"s"/"v"~~1,28*"s"/"v"\ "- czas dotarcia Kasi do szkoły"`

Odpowiedź:

Najwcześniej do szkoły dotrze Basia, a najpóźniej Kasia.