Matematyka

Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań, WSiP)

Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka o promieniu podstawy r, wysokości h i tworzącej l, jeżeli: 4.69 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka o promieniu podstawy r, wysokości h i tworzącej l, jeżeli:

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"a)"`

`"r"=5\ "cm, l"=15\ "cm"`

`"P"=pi*"r"*"l"+pi"r"^2=pi*5*15+25pi=100pi\ "cm"^2`

 

`"b)"`

`2"r = l, h"=3sqrt3\ "cm"`

`(2"r")^2="h"^2+"r"^2`

`3"r"^2=27`

`"r"^2=9`

`"r"=3`

`"P"=pi*"r"*"l"+pi"r"^2=pi*"r"*2"r"+pi"r"^2=2*3^2*pi+pi*3^2=27pi\ "cm"^2`

 

`"c)"`

`"r"=14\ "cm, h"=48\ "cm"`

`"l"=sqrt("h"^2+"r"^2)=sqrt(48^2+14^2)=sqrt(2304+196)=sqrt2500=50`

`"P"=pi*"r"*"l"+pi*"r"^2=pi*14*50+pi*14^2=700pi\ "cm"^2+196pi\ "cm"^2=896pi\ "cm"^2`

 

`"d)"`

`"h"=20\ "cm, r ma długość o"\ 25%\ "mniejszą od h"`

`"r"=0,75*20=15\ "cm"`

`"l"=sqrt("h"^2+"r"^2)=sqrt(400+225)=25\ "cm"`

`"P"=pi*"r"*"l"+pi"r"^2=pi*15*25+pi*225=600pi\ "cm"^2`

DYSKUSJA
user profile image
Angelika

13 listopada 2017
Dzięki!
user profile image
Czesław

20 października 2017
Dziękuję!!!!
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie