Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Ile km miedzianego przewodu o średnicy przekroju 10 mm można wykonać z 1m^3 miedzi 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Ile km miedzianego przewodu o średnicy przekroju 10 mm można wykonać z 1m^3 miedzi

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

`"Policzmy pole przekroju:"`

`"P"=pi*"r"^2=pi*5^2=25pi\ "mm"^2=78,5\ "mm"^2`

`"Iloczyn długości przewodu (oznaczmy przez l) i pola przekroju musi być równy"\ 1\ "m"^3":"`

`"P"*"l"=1\ "m"^3`

`78,5\ "mm"^2*"l"=100^3\ "cm"^3`

`0,785\ "cm"^2*"l"=100^3\ "cm"^3`

`"l"=(100^3)/(0,785)\ "cm"~~1\ 273\ 885\ "cm"~~12\ 739\ "m"~~12,7\ "km"`

Odpowiedź:

`1m^3` miedzi można wykonać około `12,7` km miedzianego przewodu.