Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Narysuj siatkę walca, wiedząc, że: a) promień podstawy wynosi 3 cm, a wysokość jest 2.5 razy większa 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Narysuj siatkę walca, wiedząc, że: a) promień podstawy wynosi 3 cm, a wysokość jest 2.5 razy większa

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

`"Siatka walca wygląda następująco:"`

`"a)"`

`"promień podstawy walca (czyli koła) wynosi"\ 3\ "cm, a wysokość wynosi"\ 7,5\ "cm, czyli krótszy bok prostokąta."`

`"Długość dłuższego boku prostokąta jest równa długości okręgu (czyli"\ 2pi"r)."`

 

`"b)"`

`"średnica koła wynosi"\ 5\ "cm, wysokość (krótszy bok prostokąta) stanowi"\ 280%\ "długości promienia koła, czyli"\ 2,8*2,5=7\ "cm."`

 

`"c)"`

`"wysokość wynosi"\ 6\ "cm, a promień podstawy wynosi"\ 6/(2,4)=2,5\ "cm."`