Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Po rozwinięciu powierzchni bocznej walca otrzymamy kwadrat o polu 1,44m² 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

`"Bok kwadratu (oznaczmy przez a) o polu"\  1,44\  "m"^2\  "wynosi  a"=sqrt(1,44\  "m"^2)=1,2\  "m." `  

`"Oznacza to, że obwód koła będący podstawą tego walca też wynosi"\ 1,2\ "m."`

`"Promień tej podstawy jest zatem równy:"`

`"r"=(1,2)/(2pi)=(0,6)/pi\ "m"`

`"Pole przekroju osiowego jest to pole prostokąta składającego się z średnicy podstawy walca ("2"r) oraz wysokości walca ("1,2\ "m)."`

`"Wynosi ono zatem:"`

`"P"=2"r"*1,2=2,4*(0,6)pi=(1,44)/pi\ "m"^2`