Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Ponumeruj poniższe czynności od 1 do 5 według kolejności prowadzącej do skonstruowania kwadratu o przekątnej długości c 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Ponumeruj poniższe czynności od 1 do 5 według kolejności prowadzącej do skonstruowania kwadratu o przekątnej długości c

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

3 Kreślimy okrąg o środku w punkcie S i promieniu równym |SA| = |SC|

4 Okrąg ten przecina symetralną odcinka C w dwóch punktach, które oznaczamy B i D

2 Konstruujemy symetralną odcinka AC; punkt przecięcia symetralnej i odcinka oznaczamy S

5 Rysujemy odcinki AB, BC, CD i DA

1 Rysujemy odcinek AC o długości c