Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Kropelki deszczu mają kształt kulek. W czasie ulewnego deszczu osiągają średnicę do 0,5 cm 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Kropelki deszczu mają kształt kulek. W czasie ulewnego deszczu osiągają średnicę do 0,5 cm

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

Objętość kropelki deszczu o promieniu 0,25 cm wynosi:

`V_1=4/3pi*(1/4)^3=1/3pi(1/4)^2=1/48pi\ "cm"^3`

 

Objętość pucharu o promieniu 3 cm i wysokości 6 cm jest równa:

`V_2=1/3*pi*3^2*6=18pi\ "cm"^3`

 

Dzieląc objętość pucharu przez objętość kropli otrzymamy ilość kropli, jaka zmieści się w pucharze:

`V_2/V_1=18pi/(1/48pi)=18*48=864\ "krople"`