Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Na łące wykopano rów melioracyjny długości 400 m. Jego przekrój poprzeczny jest trapezem równoramiennym 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Na łące wykopano rów melioracyjny długości 400 m. Jego przekrój poprzeczny jest trapezem równoramiennym

23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie
26
 Zadanie
27
 Zadanie
28
 Zadanie

29
 Zadanie

30
 Zadanie
31
 Zadanie
32
 Zadanie

Przekrój poprzeczny rowu melioracyjnego jest trapezem. Z warunków zadania wysokość tego trapezu tworzy wraz z częścią dolnej podstawy i ramieniem trapezu trójkąt prostokątny o kątach ostrych 45°. Wysokość trapezu jest równa:

`h=1/2*(5,1-2,6)=1/2*2,5=1,25\ "m"`

Objętość rowu wynosi:

`V=(5,1+2,6)/2*1,25*400=(7,7)/2*1,25*400=4,8125*400=1925\ "m"^3`

Ilość kg ziemi w tym rowie wynosi:

`V*900=1925*900=1\ 732\ 500\ "kg"=1732,5\ "t"`

Wywrotka zrobiła zatem następującą ilość kursów:

`(1732,5)/8~~216,56~~217\ "kursów"`