Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Obwód deltoidu wynosi 60 cm. Oblicz długości jego boków, jeżeli ich stosunek jest równy 3 : 7. 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Obwód deltoidu wynosi 60 cm. Oblicz długości jego boków, jeżeli ich stosunek jest równy 3 : 7.

24
 Zadanie
25
 Zadanie
26
 Zadanie
27
 Zadanie
28
 Zadanie
29
 Zadanie
30
 Zadanie
31
 Zadanie
32
 Zadanie
33
 Zadanie

34
 Zadanie

35
 Zadanie
36
 Zadanie

`3"x - długość krótszego boku deltoidu"`

`7"x - długość dłuższego boku deltoidu"`

 

`"Mamy:"`

`2*(3"x"+7"x")=60`

`20"x"=60`

`"x"=3`

 

`"Długości boków są równe odpowiednio:"`

`3*3=9\ "cm - krótszy bok deltoidu"`

`7*3=21\ "cm - dłuższy bok deltoidu"`