Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Sprawdzamy, które z podanych zdań dotyczą ciągu   


A. Sprawdzamy, czy różnica pomiędzy sąsiednimi wyrazami ciągu   jest stała. 

Komentarze