Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Zbiór zadań

Iloczyn pięciu liczb całkowitych jest liczbą nieparzystą.

 

Zauważmy, że jeśli pomnożymy liczbę parzystą przez dowolną liczbę całkowitą, to otrzymamy  liczbę parzystą.

To znaczy, że dany iloczyn składa się z pięciu nieparzystych czynników.

 

Komentarze