Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Zbiór zadań

a)

Suma miar kątów w trójkącie jest równa 180o.

Miara kąta między bokami b i a:

 

 

b)

Zauważmy, że dany trójkąt jest równoramienny.

Komentarze