Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Zbiór zadań

Wiemy, że:

- suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi   

-suma miar kątów wewnętrznych w każdym czworokącie wynosi   


wykonajmy rysunek pomocniczy:

podglad pliku

Komentarze