Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Zbiór zadań

Wiemy, że:

- suma miar kątów przyległych wynosi   

-suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi   

Zatem miary kątów w trójkącie na rysunku 2 są następujące:

Komentarze