Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Podręcznik

Pojemność czyli objętość pudełka czyli prostopadłościanu o wymiarach a, b, c wyraża się wzorem:

 

aby określić wymiary pudełka wykonamy rysunek pomocniczy:

Komentarze