Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Równanie prostej AB, gdy A=(xA, yA), B=(xB, yB) i xA≠xB, ma postać:

 


a) C=(0, 0), więc prosta AC przechodzi przez początek układu współrzędnych. Ma więc równanie:

 

Podstawiamy współrzędne punktu A, by wyznaczyć współczynnik kierunkowy a:

Komentarze