Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Równanie prostej AB, gdy A=(xA, yA), B=(xB, yB) i xA≠xB, ma postać:

 


a) Podstawiamy współrzędne punktów A i B do równania w ramce, a następnie przekształcamy równanie prostej do postaci kierunkowej:

 

 

Komentarze