Klasa
4 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matura z Matematyki 2018 - ... Andrzej Kiełbasa. Poziom podstawowy i rozszerzony cz. 2, Zbiór zadań

Zauważmy, że współrzędne dowolnego punktu A paraboli y=0,25x2+1=1/x2+1 możemy zapisać jako A=(a; 1/4a2+1).

Komentarze