Klasa
4 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matura z Matematyki 2018 - ... Andrzej Kiełbasa. Poziom podstawowy i rozszerzony cz. 2, Zbiór zadań

Przekształcając podane równanie paraboli otrzymujemy

 

czyli jej miejscami zerowymi są punkty x1=0 i x2=6

Wyznaczamy współrzędne wierzchołka C = (p, q) paraboli

Komentarze