Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań
  • 6.68

    Zadanie

  • 6.69

    Zadanie

  • 6.70

    Zadanie

a) Współrzędne środka okręgu o to:

S(3,0){S}{\left(-{3},{0}\right)} 

do tego okręgu należy także punkt o współrzędnych: (0,1){\left({0},-{1}\right)}

Obliczmy kwadrat długości promienia tego okręgu:

 (0(3))2+(10)2=r2{\left({0}-{\left(-{3}\right)}\right)}^{{2}}+{\left(-{1}-{0}\right)}^{{2}}={r}^{{2}} 

32+12=r2{3}^{{2}}+{1}^{{2}}={r}^{{2}} 

9+1=r2{9}+{1}={r}^{{2}} 

r2=10{r}^{{2}}={10} 

zatem równanie tego okręgu jest postaci:

Komentarze