Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Uwaga: Zapis   oznacza, że liczba 5 jest pierwiastkiem 3-krotnym, czyli k określa krotność pierwiastka.


 

Oznaczmy:

 

Odczytujemy pierwiastki wielomianu w i ich krotności:

 

Rysujemy przybliżony wykres wielomianu w. Współczynnik przy x3 jest dodatni, więc zaczynamy rysowanie wykresu od prawej strony od góry.

Komentarze