Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Oznaczmy:

 


a) Sprawdzamy, dla jakiej wartości a do wykresu funkcji f należy punkt A:

 

 

 

Wówczas wzór funkcji przyjmuje postać:

 

Sprawdzamy, czy do wykresu funkcji f należy punkt B:

 

Punkty A i B nie należą do wykresu tej samej hiperboli.b) Sprawdzamy, dla jakiej wartości a do wykresu funkcji f należy punkt A:

 

 

 

 

 

Wówczas wzór funkcji przyjmuje postać:

 

Sprawdzamy, czy do wykresu funkcji f należy punkt B:

 

Punkty A i B należą do wykresu tej samej hiperboli.


Wzór funkcji przyjmuje postać:

 

Obliczamy wartości funkcji dla kilku argumentów z dziedziny i przedstawiamy je w tabeli:

             
             

Szkicujemy hiperbolę y=f(x):c) Sprawdzamy, dla jakiej wartości a do wykresu funkcji f należy punkt A:

 

 

 

 

Wówczas wzór funkcji przyjmuje postać:

 

Sprawdzamy, czy do wykresu funkcji f należy punkt B:

 

Punkty A i B należą do wykresu tej samej hiperboli.


Wzór funkcji przyjmuje postać:

 

Obliczamy wartości funkcji dla kilku argumentów z dziedziny i przedstawiamy je w tabeli:

             
             

Szkicujemy hiperbolę y=f(x):

Komentarze