Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres podstawowy, Podręcznik

Narysujmy prostą przechodzącą przez punkty A i B.

    


 

Zaznaczmy punkt P na prostej AB, aby wektory    i   były przeciwne.


 

Zaznaczmy punkt P na prostej AB, aby wektory    i    były równe.


 

Zaznaczmy punkt P na prostej AB, aby   

 


 

Zaznaczmy punkt P na prostej AB, aby   

Komentarze